ژوپیتر اسکیپ
هیجان را با ژوپیتر اسکیپ احساس کنید !

قوانین و مقررات بازی

  • از آوردن کودک و همراه، خود داری فرمایید.
  • خانم های باردار یا افرادی که ناراحتی قلبی دارند و یا افرادی که بیماری خاصی دارند که استرس و هیجان برایشان مضر است نمیتوانند در سناریوهای ترسناک شرکت کنند.
  • چنانچه فوبیا نسبت به تنگنا و تاریکی دارید بهتر است در سناریوهای شامل این موارد شرکت نکنید.
  • درصورتی که حین بازی قصد خروج از اتاق را داشته باشید به منزله ی اتمام بازی و خروج کل تیم از اتاق است.
  • در صورت تاخیر داشتن، این مدت زمان از تایم بازی شما کسر میگردد.
  • درصورت کنسل کردن سانس رزرو شده ، وجه پرداختی برگشت داده نمیشود.