ژوپیتر اسکیپ
هیجان را با ژوپیتر اسکیپ احساس کنید !

درباره ژوپیتر اسکیپ بدانید

مجموعه ژوپیتر اسکیپ فعالیت خود را از سال ۱۳۹۸ شروع کرده ، همه بازی های این مجموعه در سبک ترسناک و دلهره آور میباشد.

اولین بازی از این مجموعه به نام حلقه (برگرفته از فیلم Ring) در آبان ماه  سال ۱۳۹۸ شروع به فعالیت کرده است.