ژوپیتر اسکیپ
هیجان را با ژوپیتر اسکیپ احساس کنید !

درباره ژوپیتر اسکیپ بدانید

مجموعه ژوپیتر اسکیپ فعالیت خود را از سال ۱۳۹۸ شروع کرده ، همه بازی های این مجموعه در سبک ترسناک و دلهره آور میباشد.

اولین بازی از این مجموعه به نام حلقه در آبان ماه همین سال شروع به فعالیت کرده و جز اولین سری اتاق فرارهای سریالی در استان تهران میباشد.